Okolica

Przybywając na wczasy, odpoczynek do Puszczy Białowieskiej w okolice Dubicz Cerkiewnych warto zobaczyć:

Święta Góra Grabarka – Góra krzyży i modlitwy – najświętsze miejsce polskiego prawosławia. Znajduje się tu monaster żeński św. Marty i Marii oraz cerkiew Przemienienia Pańskiego (Spasa). Więcej informacji >>

Kraina Otwartych Okiennic: jest to szlak wiodący przez wsie: Trześcianka, Soce i Puchły. Są to miejscowości położone w dolinie Narwi w okolicach Hajnówki. Trasa charakteryzuje się przede wszystkim starą, oryginalną architekturą. Domy, zabudowania gospodarcze i świątynie w tym właśnie regionie są wyjątkowe. Specyfika tych budynków polega na bogatej dekoracji zewnętrznej. Niespotykane w żadnej innej części kraju zdobienia snycerskie wprawiają w zachwyt każdego. To piękna ornamentyka w formie nad- i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnego oszalowania elewacji i szczytów jest pamiątką po dawnym osadnictwie rosyjskim.

Hajnówka

  • Nowoczesną cerkiew (sobór) pw. Św. Trójcy z 1982 r. wg projektu profesora Aleksandra Grygorowicza z Poznania. Jedna z największych w Polsce. Świątynia może pomieścić 500 wiernych. Wewnątrz ceramiczny ikonstas i polichromie artysty greckiego – Dymitriosa Andonopulasa.
  • Kolejkę wąskotorową do Topiła – dawnej osady pracowników leśnych. Więcej informacji >>

Białowieża:

  • Dworek gubernatora – drewniany carski dwór myśliwski z 1845 r.
  • Park Pałacowy urządzony pod koniec XIX w. wg projektu Waleriana Kronenberga.
  • Obelisk upamiętniający łowy króla Augusta III Sasa w 1752 r.
  • Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy,murowana z lat 1889 – 93 z ikonostasem ceramicznym.
  • Murowany kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,wybudowany w latach 1927 – 35.
  • Rezerwat pokazowy żubrów (i innych zwierząt puszczańskich).
  • Skansen budownictwa ludowego ludności ruskiej Podlasia.

  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego.